Protokoll från Vårdvalsutskottet den 23 augusti 2022

2022-09-02 09:26

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats den 1 september och anslagits den 2 september 2022. Anslaget tas ner den 26 september 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen