Protokoll från Regionens revisorer 28 januari 2022

2022-02-11 11:29

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den 11 februari 2022. Anslaget tas ner den 7 mars 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen