Protokoll Välfärd- och samverkansutskottet 16-17 augusti 2022

2022-08-25 13:44

Protokoll fört vid sammanträde med Välfärd- och samverkansutskottet har justerats och anslagits den 25 augusti 2022. Anslaget tas ner den 16 september 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen