Protokoll Välfärd- och samverkansutskottet 29 september 2022

2022-10-06 09:25

Protokoll fört vid sammanträde med Välfärd- och samverkansutskottet har justerats och anslagits den 6 oktober 2022. Anslaget tas ner den 28 oktober 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen