Regionfullmäktige 22 september inställt

2021-09-08 08:50

Regionfullmäktiges presidium har beslutat att ställa in sammanträdet i september på grund av för få ärenden. Nästa ordinarie fullmäktige äger rum den 27 oktober.


Tillbaka till toppen