Sakkunngihetsprövning Överläkare Kirurgen, Örnsköldsvik

2022-12-21 16:08

I enlighet med Hälso-och sjukvårdsförordning (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland. Utlåtandet har anslagits den 21 december 2022. Anslaget tas ner den 11 januari 2023.


Tillbaka till toppen