Sakkunnighetsprövning Överläkare länssjukvård Ortopedi, Sundsvall

2022-08-16 13:34

I enlighet med Hälso-och sjukvårdsförordning (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland. Utlåtandet har anslagits den 16 augusti 2022. Anslaget tas ner den 6 september 2022.


Tillbaka till toppen