Sakkunnighetsprövning Specialistläkare Urologkliniken

2022-09-30 11:02

I enlighet med Hälso-och sjukvårdsförordning (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland. Utlåtandet har anslagits den 30 september 2022. Anslaget tas ner den 22 oktober 2022.


Tillbaka till toppen