Sakkunnighetsutlåtande Överläkare till Länssjukvård Ortopedi, Örnsköldsvik

2023-05-24 15:44

I enlighet med Hälso-och sjukvårdsförordning (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

Utlåtandet har anslagits den 24 maj 2023. Anslaget tas ner den 13 juni 2023.

Sakkunnigutlåtande ref nr 130 2023 48.pdf


Tillbaka till toppen