Sakkunnighetsutlåtande Specialistläkare Ortopedi, Örnsköldsvik

2023-04-04 08:09

I enlighet med Hälso-och sjukvårdsförordning (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland. Utlåtandet har anslagits den 4 april 2023. Anslaget tas ner den 24 april 2022.


Tillbaka till toppen