Sakkunnighetsutlåtande Specialistläkare Urologi Sundsvall

2023-09-11 11:53

I enlighet med Hälso-och sjukvårdsförordning (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland. Utlåtandet har anslagits den 11 september 2023. Anslaget tas ner den 3 oktober 2023.


Tillbaka till toppen