Sakkunnigutlåtande Specläk AnOpIVA Övik

2023-09-13 08:24

I enlighet med Hälso-och sjukvårdsförordning (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland. Utlåtandet har anslagits den 13 september 2023. Anslaget tas ner den 5 oktober 2023.


Tillbaka till toppen