Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Länsöverenskommelsen Västernorrland

Länsöverenskommelsen Västernorrland, även känd som LÖV:en, är en överenskommelse om samverkan mellan regionen och den idéburna sektorn i Västernorrland.

Samverkan med den idéburna sektorn är inte något nytt för regionen men just LÖV:en beslutades och undertecknades i fullmäktige 2017.

Överenskommelsen har fyra mål:

  • Åstadkomma en ömsesidighet i dialog mellan de idéburna organisationerna och regionen samt hitta former för medverkan i processer inför politiska beslut
  • Synliggöra de idéburna organisationerna och deras viktiga roll som bärare av demokratiska värderingar, som röstbärare och opinionsbildare
  • Bidra till en ökad mångfald av utförare och nya sätt att arbeta genom att öppna nya möjligheter för den idéburna sektorn att ta på sig rollen som aktör inom välfärdsutvecklingen 
  • Bredda Region Västernorrlands politiska uppdrag

Syftet i sin tur är att stärka samspelet mellan den idéburna sektorn och det offentliga, stärka demokratin och utgöra en del av en hållbar samhällsutveckling. Den syftar vidare till att långsiktigt bredda och fördjupa förutsättningar för regional samverkan mellan regionen och den idéburna sektorn för ökat samhällsengagemang, delaktighet och mångfald.

Förutom syfte och mål så bygger även LÖV:en på sex olika principer:
Principen om:

  • självständighet och oberoende
  • dialog
  • kvalitet
  • långsiktighet
  • öppenhet och insyn
  • mångfald

Dessa principer utgår från den nationella överenskommelsen och till varje princip finns en rad åtaganden. Läs gärna mer om det i Länsöverenskommelsen Västernorrland som finns att ladda ner till höger under relaterad information.

Är du intresserad av att veta mer om vårt arbete eller kanske din organisation vill signera överenskommelsen?

Hör gärna av dig till vår samordnare Antonia Bergström, antonia.bergstrom@rvn.se.