Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Begrepp och förkortningar LÖV

Civilsamhället 

Det civila samhället definieras enligt följande i regeringens proposition "En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55) en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen”

Tanken är att hitta ett begrepp som varken är begränsande eller exkluderande och det påminner även om engelskans ”civil society”.

Idéburen sektor/idéburna organisationer

Idéburen sektor beskrivs ibland som en tredje sektor, som befinner sig mellan den offentliga- och privata sektorn. På engelska kan vi även jämföra idéburna organisationer med "Non governmental organizations" (NGOs). Idéburna organisationer kan vara idéella organisationer men har en större bredd som begrepp och kan innefatta även ekonomiska föreningar, stiftelser, trossamfund, kooperativ och aktiebolag. De kan med andra ord drivas affärsmässigt medan ideella föreningar jobbar enbart på ideell basis.

Social ekonomi

Med social ekonomi avses verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Det avgörande är syftet i verksamheten.

IOP – Idéburet offentligt partnerskap
Ett mellanting eller alternativ mellan upphandling och verksamhetsbidrag.