Smittskyddsåtgärder inför vårterminen

2022-01-10 12:42

Vårterminen 2022 närmar sig och med anlendning av den ökande smittspridningen i samhället så kommer vissa anpassningar att göras i vår verksamhet.

Utbildning på plats

Huvudregeln för utbildning för vuxna är att den fortsatt ska bedrivas på plats. Vi följer de nuvarande restriktionerna kommer att göra nödvändiga anpassningar för att kunna bedriva undervisningen på ett smittskyddssäkert sätt. Detta kan komma att ändras med kort varsel och då kommer du som deltagare att få information av detta av vår personal samt att vi uppdaterar vår hemsida och sociala medier med den senaste informationen. 

Att tänka på

  • Följ de allmänna rekommendationerna i Västernorrland, du hittar dem på 1177.se.
  • Vaccinera dig - för närmsta vaccinmottagning, se 1177.se.
  • Stanna hemma vid symtom och provta dig - även om du är vaccinerad. Stanna därefter kvar hemma så länge du har symtom även om du inte har Covid-19.
  • Stanna hemma och provta dig om du varit utomlands - även om du är vaccinerad.
  • Stanna hemma om någon i ditt hushåll har Covid-19 och följ de rekommendationer som gäller för personer i samma hushåll som någon som har Covid-19.