Ålsta folkhögskola i Sundsvall flyttar till nya lokaler i stenstan

2019-05-14 09:59

I början av augusti flyttar Ålsta folkhögskola sin filial i Sundsvall till nya lokaler på Kyrkogatan. Detta då verksamheten är i en utvecklingsfas och i behov av större lokaler. Skolans filial i Sundsvall är för närvarande placerad i Metropolhuset.

Behov av större lokaler

Ålsta folkhögskola har verksamhet i Fränsta, Sundsvall och i Härnösand. På grund av att verksamheten i Sundsvall utvecklas och nuvarande hyreskontrakt på Metropolhuset löper ut i augusti 2019 har alternativa lokaler setts över. På Kyrkogatan i centrala Sundsvall, närmare såväl järnvägsstation som övrig kollektivtrafik, finns ändamålsenliga lokaler som skolan kommer att flytta till.

– Skolans filial i Sundsvall är i en fas där vi utvecklas i snabb takt och då har också behovet av större lokaler växt fram. I och med att vårt nuvarande hyresavtal löper ut i augusti har vi därför sett oss om efter större lokaler. Vi hittade då dessa på Kyrkogatan som motsvarade våra behov, säger Ingrid Nilsson, rektor på Ålsta folkhögskola.

Kort fakta

  • Ålsta folkhögskola flyttar i början av augusti till nya lokaler på Kyrkogatan i Sundsvall.
  • Behovet av större lokaler har växt fram i takt med att skolan i Sundsvall utvecklas.
  • För närvarande är skolans filial i Sundsvall placerad i Metropolhuset.