Ålsta startar SFI på modersmål i Härnösand

2019-05-08 09:56

I början av juni startar vi upp SFI-undervisning med stöd på modersmål i Härnösand. Det blir startskottet för ytterligare en insats för att främja integration och lärande.

Stora fördelar med modersmålsstöd

SFI på modersmål är till för personer som inte har svenska som modersmål och som vill lära sig grunderna i det svenska språket, för att kunna tala och skriva. Modersmålsstöd innebär att deltagaren erbjuds hjälp av en studiehandledare som talar deltagarens hemspråk och som stöttar i undervisningen. Forskning visar på att det underlättar för deltagare med kort utbildningsbakgrund att tillgodogöra sig undervisningen om den ges på modersmålet eftersom modersmålet då verkar som ett stöd för inlärningen när man vill lära sig ett andraspråk.

– Vi kommer att erbjuda SFI-undervisning på studieväg ett, vilket passar deltagare med kort utbildningsbakgrund. Vi ser stora fördelar med att erbjuda stöd på modersmål eftersom deltagarna lättare kan tillgodogöra sig undervisningen och samtidigt få hjälp med både övningar, uttal och ord, säger Henrik Winzell, utbildningsledare på Ålsta folkhögskola.

Arbetslivet i fokus

SFI-undervisningen som Ålsta folkhögskola ska bedriva kommer att ha en tydlig yrkesprofil. Vilket innebär att man i uppstarten kartlägger deltagarens planer för framtiden tillsammans med en tolk, vilket i förlängningen kan innebära en väg till exempelvis yrkesbehörighet.

– Att lära sig språket är en viktig faktor för en lyckad integration, men för oss är det minst lika viktigt att titta på helheten och hur vi med vår övriga verksamhet kan möjliggöra för att deltagarna så småningom ska komma ut på arbetsmarknaden, säger Henrik Winzell. 

Planerar att starta på fler orter i närområdet

Ålsta folkhögskola planerar dessutom att starta SFI-undervisning med modersmålsstöd på fler orter i närområdet under det kommande året.

– Folkbildningen har spelat en viktig roll i att introducera det svenska språket för asylsökande och nyanlända i form av satsningar så som Svenska från dag ett. Vi känner dock att vi kan göra ännu mer och har därför förhoppning om att kunna erbjuda SFI-undervisning med modersmålsstöd på fler orter i Västernorrland, säger Ingrid Nilsson, rektor på Ålsta folkhögskola.

Läs mer om kursen

Här finns all information om kursen