Antagningsprov till Musikerlinjen och Låtskrivarlinjen

2021-03-02 11:00

Nu finns information om antagningsproven till Musikerlinjen sång, Musikerlinjen ensemble och Låtskrivarlinjen under respektive kurs på hemsidan.

I och med rådande världsläge kring Covid-19 kommer vi under våren genomföra ansökningsprocessen digitalt.

Antagningsprovet för Musikerlinjen består av att du övar in tre låtar, där vi vill att du filmar dig själv när du spelar eller sjunger – så att vi får en så bra uppfattning som möjligt kring ditt musicerande.

För Låtskrivarlinjen ska du skicka in två av dina låtar där du skrivit text och musik själv.

På kurssidorna kan du läsa mer om antagningsproven och vilka låtar som är aktuella.

Musikerlinjen ensemble

Musikerlinjen sång

Låtskrivarlinjen

Under vecka 18 kommer vi att erbjuda en digital träff med pedagogerna på kurserna där vi informerar kring vår utbildning och skola, där har du också möjlighet att ställa frågor till oss. Vi kommer att återkomma med mer information kring träffen längre fram.