Arbetskoll - kurs för asylsökande

2019-10-28 14:37

Måndagen den 4/11 startar kursen Arbetskoll, som vilken är en kurs för asylsökande med syfte att öka förståelsen om det svenska samhället, språket och arbetsmarknaden.

Första kursstart 4/11

Den första kursstarten är den 4/11 och pågår till och med den 29/11. Kursen har plats för 25-30 personer per kursstart och varje kurs pågår i cirka 4 veckor. Totalt kommer kursen att ha 6 kursstarter under senhösten 2019 och våren 2020.

Huvudsyftet med insatsen är att för öka förståelsen och kunskapen hos asylsökande om den svenska arbetsmarknaden och hur de som asylsökande kan etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Deltagarna kommer bland annat att få möjlighet att göra relevanta studiebesök och få lära sig om hur man skriver ett CV och en jobbansökan samt vilka aktörer och anställningsformer som finns på arbetsmarknaden. 

Anmälan

Deltagarna anmäler sig genom att komma till skolan i Sundsvall och anmäla sig där. Vår adress är:

Ålsta folkhögskola
Kykogatan 3
85231 Sundsvall

Projekt med stöd från Länsstyrelsen Västernorrland

Kursen Arbetskoll bedrivs som ett projekt där vi beviljats medel från Länsstyrelsen Västernorrland för att genomföra utbildning för asylsökande i Sundsvall. Projektet pågår till och med 30/4 2020.