Coronasymbol

Distansstudier i Fränsta

2021-03-01 08:54

Med anledning av fall av covid-19 på skolan i Fränsta kommer undervisningen delvis att bedrivas på distans från och med 1 mars.

Efter att fall av covid-19 konstaterats på skolan i Fränsta kommer undervisningen för vissa kurser att bedrivas på distans för att minimera risken för smittspridning. Alla deltagare får mer detaljerad information från sina kursföreståndare om vad som kommer att gälla för deras kurs.

Fortsätt följa de allmänna råden

För att bromsa smittan är det viktigt att du följer de allmänna råden:

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Testa dig om du har symtom.
  • Umgås bara i en mindre krets.