Fotograf och konstnär: Erika Stöckel
Fotograf och konstnär: Erika Stöckel

Erika Stöckel är årets AIRY-stipendiat

2020-09-21 09:52

Just nu pågår årets AIRY-residens hos oss på Ålsta folkhögskola, där keramikstipendiaten Erika Stöckel under september-oktober fördjupar sitt konstnärsarbete inom keramik.

Erika Stöckel årets keramikstipendiat

Keramikstipendiat AIRY 2020 Erika Stöckel har utbildats vid Umeå Konsthögskola och konsthögskolan i Oslo. Hon utgår från kroppens närvaro i olika situationer och skapar rumsliga installationer med skulptur och keramik som huvudsakliga material. Sättet hon tar sig an leran är spännande, lekfullt och svällande. Skulpturerna blir abstraherade kroppar med köttslig tyngd som berör obehagskänslor, svett och ömhet. På senare tid har stämningen i omklädningsrummen och mötet med andra kroppar varit utgångspunkten.

Detta arbete kommer Erika att fördjupa under sin residensvistelse hos oss på Ålsta folkhögskola. 

Följ gärna Erikas arbete på Instagram!

https://www.instagram.com/erikastockel/

AIRY - Artist in Residence

Region Västernorrland anordnar årligen AIRY, ett residensprogram för konstnärer och författare, med fokus på keramik, ljudkonst och litteratur. På Ålsta folkhögskola får konstnärsstipendiaten möjlighet att fördjupa sig i sin keramikkonst. 

Syftet med AIRY är att konstnärer ska få utrymme och arbeta fokuserat med sin konst under en avgränsad tid, samt genom möten med konstnärer och kulturarbetare från länet skapa kontakter som är viktiga för fortsatt arbete. AIRY är ett regionalt utvecklingsprojekt och drivs med stöd från Statens Kulturråd.