Nya coronaanpassningar i vår verksamhet

2020-11-18 15:00

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 samt de skärpta allmänna råden som gäller i Region Västernorrland har skolans förvaltningsledning fattat beslut om nya corona-anpassningar för vår verksamhet.

Ålsta folkhögskola Sundsvall

Distansundervisning fr.o.m. 23 november

Från och med måndagen den 23 november kommer kommer skolan i Sundsvall att helt gå över till distansundervisning. Detta beslut gäller till och med den 7 december. Alla deltagare kommer att få information internt om hur distansundervisningen kommer att bedrivas för just deras kurs. Som deltagare förväntas man att i sin distansundervisning ha löpande kontakt med sina pedagoger. Undantag från distansundervisningen kan komma att göras för vissa kurser, följ därför noga informationen som dina pedagoger skickar ut.

Inga fysiska platsträffar för distanskurser

Distanskurserna Kvalificerad behandlingspedagog och Certifierad gestaltterapeut kommer inte ha några fysiska platsträffar utan dessa kommer att ske digitalt. Information kommer att skickas ut av kursansvarig pedagog.

Ålsta folkhögskola Fränsta

Fortsatt undervisning på plats

Skolan i Fränsta kommer fortsatt att bedriva undervisning på plats med möjlighet för Allmän kurs att gå över till distansundervisning. Alla deltagare kommer att få information internt om hur undervisningen kommer att bedrivas för just deras kurs.

Från och med fredagen den 11 december och resterande del av terminen kommer skolans deltagare att ha hemstudier. Vi uppmanar därför alla deltagare att ta sig till sina hemorter redan fredagen den 11 december. 

Restaurangen i Fränsta stängd för allmänheten

Restaurangen på skolan i Fränsta kommer att hålla stängt för allmänheten från och med onsdagen den 18 november. Detta beslut gäller tills vidare och vi kommer att meddela så fort förändringar kan komma att ske.

Mer information

Den senaste informationen som rör Ålsta folkhögskolas verksamhet med anledning av Covid-19 hittar du via länken nedan.

Informationssida Covid-19 och Ålsta folkhögskola