Utbildning i Motiverande samtal (MI) erbjuds med start i höst!

2019-07-02 09:10

Från och med i höst kommer vi att erbjuda företag och organisationer att gå en grund- och fortsättningsutbildning i Motiverande samtal (MI).

Motiverande samtal (MI)

MI är en samtalsmetod som syftar till att hjälpa människor till motivation och långsiktig förändring. MI bygger på ett empatiskt lyssnande där man hjälper klienten att hitta sin egen motivation och styrka till förändringsprocessen. Detta är ett sätt att hjälpa människor till förändring utan att tala om de rätta svaren eller att moralisera kring hur klienten borde göra. Effekterna av detta förhållningssätt är väl dokumenterade.

Vem passar denna utbildning för?

Vi vänder oss till personer som vill utöka sin kommunikativa förmåga och hjälpa andra att hitta sin egen motivation till förändring. Lärare, kuratorer, skolsköterskor, SYV och folkhögskolepersonal är grupper som vi på Ålsta satsar lite extra på. MI inom skolan blir allt mer vanligt och kan få positiv inverkan på det dagliga arbetet.

Anmälan och mer information

Läs mer här