Välkomna tillbaka

2021-01-12 15:00

Onsdag den 13 januari startar vårterminen på Ålsta Folkhögskola. Vi kommer att starta den här terminen på samma sätt som vi avslutade hösten, delvis på distans.

Med anledning av smittspridningen av Covid-19 i samhället har skolan beslutat om att förlänga de coronaanpassningar som funnits under slutet av höstterminen. Det innebär fortsatt distansundervisning för våra deltagare i Sundsvall.

Ålsta folkhögskola Sundsvall

Distansundervisningen fortsätter

Alla deltagare får information internt om hur distansundervisningen kommer att bedrivas för just deras kurs. Som deltagare förväntas man att i sin distansundervisning ha löpande kontakt med sina pedagoger. Undantag från distansundervisningen kan komma att göras, följ därför noga informationen som dina pedagoger skickar ut.

Inga fysiska platsträffar för distanskurser

Distanskurserna Kvalificerad behandlingspedagog och Certifierad gestaltterapeut kommer inte ha några fysiska platsträffar utan dessa kommer att ske digitalt. Information kommer att skickas ut av kursansvarig pedagog.

Ålsta folkhögskola Fränsta

Fortsatt undervisning på plats

Skolan i Fränsta kommer fortsatt att bedriva undervisning på plats med möjlighet för Allmän kurs att gå över till distansundervisning. De två inledande veckorna sker dock större delen av undervisningen på distans. Vi kommer också att undvika större gruppundervisning. Ämnen med fler deltagare än 8 kommer ske digitalt. Alla deltagare kommer att få information internt om hur undervisningen kommer att bedrivas för just deras kurs.

Restaurangen i Fränsta stängd för allmänheten

Restaurangen på skolan i Fränsta kommer att hålla fortsatt stängt för allmänheten. Detta beslut gäller tills vidare och vi kommer att meddela så fort förändringar kan komma att ske.

Hjälp till att bromsa smittspridningen

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Testa dig om du har symtom.