ISO 14001

Ålsta folkhögskola är ISO 14001-certifierad

Vi och Regionens övriga folkhögskolor är certifierade enligt ISO 14001. ISO 14001 är en ledningssystemssystemstandard för miljö. Det är den mest använda miljöstandarden i världen. ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader.

Vi presenterar stolt vårt certifikat!