ISO 14001

Ålsta folkhögskola är ISO 14001-certifierad

Vi och Regionens övriga folkhögskolor är certifierade enligt ISO 14001. ISO 14001 är en ledningssystemssystemstandard för miljö. Det är den mest använda miljöstandarden i världen. ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader.