Kurator

För att skapa en trivsam miljö på skolan har kurator och elevvårdsteamet regelbundna möten med våra deltagare. Vi arbetar förebyggande med den psykosociala miljön.

Teamet utför deltagarvårdande insatser på individ och gruppnivå. Utifrån vår samlade kompetens utreder och föreslår vi åtgärder i samarbete med rektor och övrig personal.

Tveka inte att höra av dig!

Kurator Sundsvall 
Petter Tideström
petter.tidestrom@alsta.nu
076 - 104 99 51