Stödteam

För att skapa en trivsam miljö har skolan ett stödteam. Vi arbetar förebyggande med den psykosociala miljön.

Sundsvall

Petter Tideström

Petter


Kurator
petter.tidestrom@rvn.se
076-104 99 51

Ange Norberg

Ange


Strukturpedagog
ange.norberg@rvn.se
073-813 25 37

Stefan Gunnarsson

Stefan Gunnarsson


Pedagog Allmän kurs
stefan.gunnarsson@rvn.se
070-285 94 88

Fränsta

Helén Sundberg

Helén


Kurator
helen.angelika.sundberg@rvn.se
070-247 56 83

Annelie Gullheim

Annelie Gullheim


Kuratoriskt stöd
annelie.gullheim@rvn.se
0691-66 14 00

Daniel Gafforelli

Daniel


Rektor Ålsta folkhögskola Fränsta
daniel.gafforelli@rvn.se
070-267 22 15

Ulrika Tholin

Ulrika


Internatansvarig
ulrika.tholin@rvn.se
0691-357 73, 072-526 70 32