Kuratoriskt stödteam

För att skapa en trivsam miljö har skolan ett kuratotiskt stödteam. Vi arbetar förebyggande med den psykosociala miljön.

Sundsvall

Petter Tideström

Petter


Kurator
petter.tidestrom@alsta.nu
076-104 99 51

Kajsa Larsson

Kajsa Larsson


Pedagog Allmän kurs
kajsa.larsson@alsta.nu
073-295 21 30

Fränsta

Annelie Gullheim

Annelie Gullheim


Kuratoriskt stöd
annelie.gullheim@alsta.nu
0691-66 14 00

Daniel Gafforelli

Daniel


Rektor Ålsta folkhögskola Fränsta
daniel.gafforelli@alsta.nu
070-267 22 15

Ulrika Tholin

Ulrika


Internatansvarig
ulrika.tholin@alsta.nu
0691-357 73, 072-526 70 32