Allmän kurs - Stödbiträde

Allmän kurs - Stödbiträde är en förberedande vårdutbildning som vänder sig till dig som vill kunna arbeta som stödbiträde inom exempelvis äldreomsorgen samt för att kunna söka vidare studier inom vård och omsorg.

För dig som vill arbeta med vård och omsorg 

Denna förberedande vårdutbildning vänder sig till dig som vill kunna arbeta inom vårdbranschen och samtidigt är en person som trivs med att arbeta med andra människor, såväl kollegor som brukare. Kursen förbereder dig för vidare studier inom vård och omsorg, exempelvis vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildningen. Den är också ett bra val för dig som har ett annat modersmål än svenska.  

Ett stödbiträde arbetar med omvårdnad av andra människor, exempelvis inom äldreomsorg och personlig assistans. Arbetsuppgifterna varierar men omfattar bland annat att du hjälper brukaren med personlig hygien, hemskötsel, vardagliga sysslor samt stöttar ordinarie personal.  

Vid godkänd avslutad kurs får du som studerat på Ålsta ett kursintyg samt ett behörighetsintyg om du uppnått ämnesbehörigheter på grundskolenivå.

Kursinnehåll 

Kursen kommer att ge dig yrkes- och språkkunskaper som gör det möjligt att arbeta som stödbiträde inom exempelvis äldreomsorgen och personlig assistans samt för att kunna söka vidare studier inom vård och omsorg, exempelvis vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildningen.    

Du kommer att läsa 

 • Svenska som andraspråk
 • Yrkessvenska 
 • Omvärldskunskap 
 • Etik och moral 
 • Demens-ABC - bemötande vid demens 
 • Sekretess och tystnadsplikt 
 • Lagar, regler och riktlinjer - Lex Sara i äldreomsorgen 
 • Omvårdnad 
 • Dokumentation inom äldreomsorgen 
 • Klagomålshantering 
 • Praktisk utbildning och arbetsgivarinformation 
 • Förflyttningsteknik 
 • Arbetsgivarinformation 
 • Brandutbildning 
 • Individuell anpassad introduktionspraktik 

Praktik under studietiden

Under din studietid kommer du även att ha praktik, vilket kommer medföra att du kan förankra dina teoretiska kunskaper rent praktiskt samtidigt som du får möjlighet att knyta värdefulla kontakter för ditt framtida yrkesutövande. 

Kursstart och antagningskrav 

Kursstart sker på höstterminen. Det krävs inga förkunskaper för att söka till Allmän kurs - Stödbiträde. Vissa delar i kursinnehållet sker via lärplattform på dator, grundläggande datorkunskaper är därför önskvärt. 

Kostnad och CSN 

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en läsårsbaserad serviceavgift om 1000 kr/termin. Kursen är berättigad till studiemedel som du själv söker via CSN:s hemsida.

Ansökan 

Ansökan lämnas in via Schoolsoft som du når genom länken "Ansök här". Har du problem med Schoolsoftansökan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Ansök här

Vill du veta mer? 

Har du frågor eller funderingar som rör kursen? Kontakta kursföreståndare via mejl ann-catrine.andersson@rvn.se