Konstlinjen - Konstskolan i Västernorrland

På Konstlinjen får du som är intresserad av konst möjlighet att på heltid utveckla och fördjupa ditt intresse. Under studietiden anordnar vi egna utställningar och har olika intressanta gästlärare.

Studera konst på Ålsta

Konstlinjen är en tvåårig konstutbildning som består av ett basår och ett utvecklingsår. Skolan är utrustad med målerisal, keramikverkstad, projektrum och grafikverkstad. Varje student har tillgång till sin egen arbetsyta. Skolans verkstäder håller öppet dygnet runt, vilket möjliggör för den engagerade studentens skapande att jobba även sena kvällar och helger.

Basåret

Basåret ger dig en konstnärlig grund. Genom studier i teckning, måleri, form, digitala medier och text ges du förutsättningarna för fortsatta studier inom konsten. I tillägg ger det dig praktisk erfarenhet i arbetet med din egen konstnärliga process och utveckling.

Efter ett år på Konstlinjens basår förväntas du ha fått en grundläggande konstutbildning som ger dig behörighet för vidare studier inom konst, design och hantverksyrken. Du får ett intyg på genomförda kurser.

Utvecklingsåret

Du som studerat vid eftergymnasial konstutbildning med kunskaper motsvarande Konstlinjens basår kan söka direkt till utvecklingsåret. Här ges möjlighet att fördjupa dina egna uttryck samt arbeta fram arbetsprover för att söka vidare in på högskoleutbildning inom konsten. 

Utvecklingsåret kräver god självdisciplin och aktiv konstnärlig process, då undervisningen till stora delar bedrivs som egna projekt under handledning.

Efter ett år på konstlinjens utvecklingsår förväntas du ha fördjupat dina konstnärliga kunskaper samt utvecklat din förmåga att arbeta självständigt och processinriktat. Du får ett intyg på genomförda kurser.

Kursstart och antagningskrav

Kursstart sker på höstterminen. Du ska ha grundläggande behörighet på gymnasial nivå för att kunna söka till Konstlinjen. Antagning sker via arbetsprover.

Kostnad och CSN

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en materialavgift om 4000kr/termin. Eventuellt tillkommer kostnad för studieresa. Kursen är berättigad till studiemedel som du själv söker via  CSN:s hemsida.

Ansökan

Ansökan lämnas in via Schoolsoft genom länken nedan. Har du problem med Schoolsoftansökan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

SÖK HÄR (Ansökan öppnas i nytt fönster)

Arbetsprover

I samband med din ansökan skickar du in mellan fem till tio arbetsprover, antingen som original eller i form av annan dokumentation av ditt arbete, samt en kort motivationstext (max 1 A4). Arbetsproverna ska visa ditt uttryckssätt och förhållande till skapande. 

Arbetsproverna skickas antingen per post eller digitalt. Självklart är du välkommen att lämna in de på plats hos oss också!

Postadress 
Ålsta folkhögskola
Fränstavägen 209
84012 FRÄNSTA
Maxstorlek postat material: A3 (29,7x42 cm)

Digitalt material
Mailas till: alsta.fransta@alsta.nu
Maxstorlek 3 MB. Format jpg, jpeg, png, gif, mp4, eller move. 

Retur av arbetsprover

Om porto samt returadress bifogas arbetsproverna, kan skolan skicka tillbaka dem. Skolan ansvarar inte för postens hantering. Annars hämtas proverna på plats på skolan. Du som blir antagen får dina arbetsprover vid skolstart. Ej hämtade arbetsprover sparas till den 30 september.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar som rör kursen? Kontakta kursföreståndare via mail emil.osterholm@alsta.nu