Kursinnehåll Konstlinjen

Basåret

Konstlinjens basår ger dig en konstnärlig grund och du ges förutsättningar för fortsatta studier inom konsten.

Du läser

 • Teckning
 • Måleri
 • Form (skulptur, keramik)
 • Grafik
 • Digitala medier
 • Text
 • Presentations- och utställningsteknik
 • Egna projekt

Utvecklingsåret

Utvecklingsåret kräver god självdisciplin och aktiv konstnärlig process, då undervisningen till stora delar bedrivs som egna projekt under handledning.

Du läser


 • Teckning
 • Måleri
 • Form (skulptur, keramik)
 • Grafik
 • Digitala medier
 • Text
 • Presentations- och utställningsteknik
 • Utställning
 • Arbetsprover
 • Egna projekt

Valbart: deltagande i basårets kurser om de inte krockar med de schemalagda kurserna för utvecklingsåret.