Sång och Scen - distans

Sång och Scen på distans, är utbildningen för sångare som vill utveckla sin teknik på och utanför scenen, men ändå kunna bo kvar hemma.

Denna distanskurs lämpar sig för den som har svårt att vara ifrån hem och familj under längre perioder eller som vill fortsätta att arbeta parallellt. Kursen har träffar på skolan tre dagar var fjärde vecka och uppgifter att jobba med hemma mellan träffarna. Under träffarna kommer du att få kunskaper i CVI-teknikens olika delar genom teori och praktik. Du får möjlighet att jobba med din sångteknik och ditt sceniska uttryck i masterclass. 

Sångteknik och sceniskt uttryck

Den grundläggande utbildningen består av: sång i masterclass, sång i grupp, scensikt uttryck, och scenisk övning samt hemuppgifter i dessa ämnen. 

Vid godkänd avslutad kurs får du som studerat på Ålsta ett kursintyg. Vårt primära mål är den individuella sångarens tekniska och artistiska utveckling. Du som avslutar kursen kommer att ha nått en högre nivå av professionalitet som sångare och artist. 

Kursstart och antagningskrav

Kursstart sker på höstterminen. Det krävs inga teoretiska förkunskaper för att studera på kursen. Kursstart sker på höstterminen. 

Antagning sker via inspelat material och telefon-/skypeintervju. I din ansökan vill vi se ett personligt brev om varför du vill studera på kursen samt inspelningar av din sång i två olika musikstilar. Du väljer själv dina två låtar, spela in dem med komp- eller musikbakgrund. Materialet får gärna vara i form av filmklipp. I din intervju kommer du även att bli ombedd att sjunga ett kort stycke av valfritt material acapella. 

Kostnad och CSN

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en materialavgift om 750 kr/termin. Kursen är berättigad till studiemedel som du själv söker via CSN:s hemsida

Ansökan  

Ansökan lämnas in via Schoolsoft genom länken nedan. Har du problem med Schoolsoftansökan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

SÖK HÄR (Ansökan öppnas i nytt fönster)

Boende 

Om plats finns kan du hyra rum på skolan för de dagar då du har undervisning där.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar som rör kursen? Kontakta kursföreståndare via mail emma-lena.gafforelli@alsta.nuhelen.sundberg@alsta.nu