Allmän yrkeskurs - Fastighetsskötare

Allmän yrkeskurs (AYK) med inriktning fastighetsskötare vänder sig till dig som inte har gått klart gymnasieskolan och vill komplettera dina gymnasiebetyg, samtidigt som du ges en grund för att kunna vidareutbilda dig till fastighetsskötare på YH.

Allmän yrkeskurs (AYK)

På Allmän yrkeskurs läser du de behörighetsgivande ämnena på gymnasienivå för att uppnå grundläggande behörighet för att kunna studera vidare på yrkeshögskola. När du börjar utbildningen utformar du tillsammans med din klassföreståndare en studieplanering utifrån dina tidigare studier och erfarenheter. Förutom studier är det för oss viktigt att du som individ utvecklas på det personliga planet och vi arbetar aktivt för att du ska få en stärkt självkänsla och växa som människa under din studietid.

Grundläggande behörighet

På Allmän yrkeskurs läser du bland annat följande ämnen på gymnasienivå, som vilka är de som krävs för att du ska uppnå grundläggande behörighet för att kunna studera vidare på yrkeshögskola:

  • Svenska alternativt Svenska som andraspråk 1
  • Matematik 1a / b / c
  • Engelska 5
  • Naturkunskap 1a1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Religionskunskap 1a1
  • Historia 1a1

Inriktningen Fastighetsskötare

Förutom att du läser de behörighetsgivande ämnena får du en grund och inblick i fastighetsskötaryrket. Detta möjliggör för att du efter avslutade studier hos oss kan vidareutbilda dig till fastighetsskötare på yrkeshögskola (YH). Att arbeta som fastighetsskötare innebär ett fritt och flexibelt arbete där du har mycket kontakt med andra människor.

I ditt framtida yrke kommer du att möta olika tekniska problem och önskemål som ska lösas. Fastighetsbranschens utbildningsnämnd tror att det i framtiden finns ett stort rekryteringsbehov av just denna yrkeskategori. 

Under din studietid kommer du även att ha praktik, vilket gör att du kan förankra dina kunskaper samtidigt som du får möjlighet att knyta värdefulla kontakter för ditt framtida yrkesutövande. 

Studieomdöme och behörighet

På folkhögskola ges inga betyg. Istället får du som deltagare ett studieomdöme, som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Vid avslutad Allmän kurs gymnasienivå får du också ett behörighetsintyg som visar vilka ämnesbehörigheter du uppnått. För att kunna söka vidare till yrkeshögskola måste du ha uppnått grundläggande behörighet, och ibland också uppnått särskild behörighet i andra ämnen som exempelvis högskolan har som antagningskrav, samt fått ett studieomdöme och uppnått omfattningskravet. Det är med ditt studieomdöme och behörighetsintyg, som du söker dig vidare till högre studier, exempelvis yrkeshögskola. Det gör du då via en särskild urvalsgrupp – folkhögskolekvoten (BF).

Kursstart

Vi har antagning för Allmän yrkeskurs vid terminsstart på hösten i augusti. För att söka till Allmän yrkeskurs krävs att du har godkänd grundskoleexamen.

Kostnad och CSN

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en materialavgift om 1000kr/termin. Kursen är berättigad till studiemedel som du själv söker via CSN:s hemsida.

Ansökan

Ansökan lämnas in via Schoolsoft genom länken nedan. Har du problem med Schoolsoftansökan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig! 

SÖK HÄR (Ansökan öppnas i nytt fönster)

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar som rör kursen? Kontakta kursansvarig via mail malin.svensson@alsta.nu