Allmän yrkeskurs - Lärarassistent

Allmän yrkeskurs (AYK) med inriktning lärarassistent vänder sig till dig som inte har gått klart gymnasieskolan och vill komplettera dina gymnasiebetyg, samtidigt som du utbildar dig till lärarassistent. För att söka till AYK krävs att du endast har 4 stycken ämnen kvar att komplettera på gymnasienivå.

Allmän yrkeskurs (AYK)

På Allmän yrkeskurs läser du de behörighetsgivande ämnena på gymnasienivå för att uppnå grundläggande behörighet för att kunna studera vidare på yrkeshögskola. När du börjar utbildningen utformar du tillsammans med din klassföreståndare en studieplanering utifrån dina tidigare studier och erfarenheter. Förutom studier är det för oss viktigt att du som individ utvecklas på det personliga planet och vi arbetar aktivt för att du ska få en stärkt självkänsla och växa som människa under din studietid.

Grundläggande behörighet

På Allmän yrkeskurs kan du läsa bland annat följande ämnen på gymnasienivå, vilka är de som krävs för att du ska uppnå grundläggande behörighet för att kunna studera vidare på yrkeshögskola:

 • Svenska alternativt Svenska som andraspråk 1
 • Matematik 1a / b / c
 • Engelska 5
 • Naturkunskap 1a1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Religionskunskap 1a1
 • Historia 1a1

Inriktningen Lärarassistent

Förutom att du läser de behörighetsgivande ämnena utbildas du till lärarassistent. Som lärarassistent arbetar du tillsammans med lärare, barn och ungdomar i skolan och verkar som ett stöd både i och utanför klassrummet för att skapa en trygg skolmiljö.

Att arbeta som lärarassistent innebär ett varierande arbete där du får ta mycket ansvar. Då detta är en relativt ny yrkesroll inom skolan finns det heller ingen uttalad arbetsbeskrivning vilket gör att det är skolans förväntningar och behov som styr lärarassistentens arbetsuppgifter.

Under din studietid kommer du även att ha praktik under två perioder, vilket gör att du kan förankra dina kunskaper samtidigt som du får möjlighet att knyta värdefulla kontakter för ditt framtida yrkesutövande. 

Efter avslutad utbildning förväntas du att ha

 • goda kunskaper kring skolans uppdrag, styrdokument och kursplaner samt vilka uppdrag och roller som ligger inom ramen för en lärarassistents arbetsuppgifter,
 • god teoretisk och praktisk kunskap kring människors inlärningssituation, där människan ses ur ett holistiskt perspektiv,
 • kompetens att identifiera och hantera konflikter av olika slag, samt ha goda kunskaper kring människors beteende i olika sociala sammanhang,
 • insikter i de juridiska aspekter som skolväsendet förhåller sig till,
 • provat rollen som lärarassistent på riktigt under den praktik som ingår i kursen,
 • grundläggande behörighet mot yrkeshögskola (YH) eller universitet.

Stor efterfrågan på Lärarassistenter

Yrket som lärarassistent har sin grund i den stora bristen på behöriga lärare. Denna brist, som kommer att finnas kvar under översiktlig tid, har medfört att man påbörjat ett arbete med att renodla de behörighetskrävande arbetsuppgifterna för lärare samtidigt som man skapar nya yrkesgrupper som kan göra icke-behörighetskrävande arbetsuppgifter, såsom lärarassistenter.

Enligt Lärarförbundet bestäms en lärarassistents uppgifter av skolans behov och ska aldrig ersätta en legitimerad lärare. Lärarförbundet vill införa lärarassistenter i skolan så att den tid behöriga lärare lägger på administration istället kan läggas på lärarens kärnuppdrag - undervisningen.

Sveriges kommuner och landsting visar i sin rapport ”Skolans rekryteringsutmaningar – lokala strategier och exempel” att behovet av lärare är så stort att det inte räcker att enbart utbilda fler, det kommer att behövas flera åtgärder likväl som man tillsätter nya yrkesroller, däribland lärarassistenter, som stödjer lärare i deras yrkesutövning.

Studieomdöme och behörighet

På folkhögskola ges inga betyg. Istället får du som deltagare ett studieomdöme, som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Vid avslutad Allmän kurs gymnasienivå får du också ett behörighetsintyg som visar vilka ämnesbehörigheter du uppnått. För att kunna söka vidare till yrkeshögskola måste du ha uppnått grundläggande behörighet, och ibland också uppnått särskild behörighet i andra ämnen som exempelvis högskolan har som antagningskrav, samt fått ett studieomdöme och uppnått omfattningskravet. Det är med ditt studieomdöme och behörighetsintyg, som du söker dig vidare till högre studier, exempelvis yrkeshögskola. Det gör du då via en särskild urvalsgrupp – folkhögskolekvoten (BF).

Kursstart

Vi har antagning för Allmän yrkeskurs vid terminsstart på hösten i augusti och på våren i januari. 

För att söka till Allmän yrkeskurs krävs att du har godkänd grundskoleexamen samt endast 4 stycken ämnen kvar att komplettera på gymnasienivå.

Kostnad och CSN

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en materialavgift om 1000kr/termin. Kursen är berättigad till studiemedel som du själv söker via CSN:s hemsida.

Ansökan

Ansökan lämnas in via Schoolsoft genom länken nedan. Har du problem med Schoolsoftansökan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig! 

SÖK HÄR (Ansökan öppnas i nytt fönster)

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar som rör kursen? Kontakta kursansvarig via mail louise.bjargo@alsta.nu