Certifierad gestaltterapeut

En tvåårig uppdragsutbildning på distans som certifierar dig till gestaltterapeut. Utbildningen är såväl yrkesmässigt som personligt utvecklande och vänder sig till dig som vill jobba med ett socialt arbete. Utbildningen ger dig grunderna för att jobba som samtalsterapeut.

Vad är gestaltterapi?

Gestaltterapin syftar till att förbättra en persons kontakt med nuet, vilket skall leda till en ökad medvetenhet och ökat ansvar för sig själv. I gestaltterapin kan vi möta och fullborda obearbetade upplevelser, så kallade ofullbordade gestalter, och hitta nya förhållningssätt. Gestaltterapi har stora likheter med det som kallas "den tredje vågens KBT".

Utbildningen till Certifierad gestaltterapeut sker på distans under två år med visst antal obligatoriska fysiska träffar på plats i skolans lokaler i Sundsvall. Då utbildningen ges på distans 50% möjliggör den för dig som deltagare att kunna arbeta samtidigt som du studerar. 

Olika sätt att läsa utbildningen

Det finns olika sätt att läsa denna utbildning beroende på om du vill bli certifierad gestaltterapeut eller bara lära dig grunderna om gestaltterapin. I din ansökan till kursen anger du hur du vill läsa denna utbildning. 

Du kan antingen läsa:


2 år - grundutbildningen och fördjupningsutbildningen

Vilket certifierar dig till gestaltterapeut.

1 år - grundutbildningen

Vilket ger dig grunderna i gestaltterapi. Du erhåller ingen certifiering som gestaltterapeut om du väljer att endast läsa grundutbildningen.

1 år - fördjupningsutbildningen

Har du redan läst grundutbildningen med Peter Blyme eller annan gestaltubildning som bedöms likvärdig? Då kan du direkt söka till fördjupningsutbildingen (med start hösten 2019) och därigenom bli certifierad gestaltterapeut. 

Grundutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete möter människor med olika typer av livsproblem. Det kan vara allt från relationsproblem och sorgebearbetning till livskriser och trauman. Utbildningen ger dig möjlighet att komplettera dina förändringsverktyg med gestaltterapeutiska tekniker och förhållningssätt. 

Läs mer om kursinnehållet här

Grundutbildningen omfattar 3 st obligatoriska fysiska träffar per termin (6 stycken per läsår) på plats på skolan i Sundsvall.

Fördjupningsutbildning 

Under andra året fördjupar vi kunskaperna i det gestaltterapeutiska arbetssättet. Även du som redan gått en likvärdig grundutbildning som motsvarar grundutbildningen har möjlighet att direkt söka till fördjupningsutbildningen. 

Läs mer om kursinnehållet här

Fördjupningsutbildningen omfattar 3 st obligatoriska fysiska träffar per termin (6 stycken per läsår) på plats på skolan i Sundsvall.

Certifiering och behörighet som AHA-instruktör

Efter godkänd avslutad utbildning är du certifierad gestaltterapeut. Utbildningen ger även dig som deltagare behörighet att instruera i AHA-programmet vilket är ett återfallspreventivt program baserat på mindfullness, ACT och schematerapi. Efter godkänd avslutad utbildning erhåller du kursintyg och certifikat.

Denna utbildning ger dig hög anställningsbarhet med kompetens att arbeta som certifierad gestaltterapeut och AHA-instruktör inom bland annat vård, skola, kommun, socialtjänst och övriga offentliga verksamheter samt på behandlingshem eller inom andra typer av sociala arbeten.

Kursstart

Utbildningen Certifierad gestaltterapeut startar 1 oktober 2019.

Kostnad

Kostnaden för kursen är 35.000kr (exkl. moms) per läsår. I kurskostnaden ingår all kurslitteratur och certifikat. Kursen är inte CSN-berättigad. 

Ansökan

Ansökan lämnas in via Schoolsoft genom länken nedan. I din ansökan anger du hur du vill läsa denna utbildning. Har du problem med Schoolsoftansökan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

SÖK HÄR (Ansökan öppnas i nytt fönster)

Information om antagning

Antagning sker utifrån intervju. 

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar som rör utbildningen? Kontakta kursansvarig på Ålsta via mail camilla.claar@alsta.nu