Certifierad gestaltterapeut

En tvåårig uppdragsutbildning på distans som certifierar dig till gestaltterapeut. Utbildningen är såväl yrkesmässigt som personligt utvecklande och vänder sig till dig som vill jobba med ett socialt arbete. Utbildningen ger dig grunderna för att jobba som samtalsterapeut.

Utbildningen till Certifierad gestaltterapeut sker på distans under två år med visst antal obligatoriska fysiska träffar på plats i skolans lokaler i Sundsvall. Då utbildningen ges på distans 25% möjliggör den för dig som deltagare att kunna arbeta samtidigt som du studerar. 

Vad är gestaltterapi?

Gestaltterapin syftar till att förbättra en persons kontakt med nuet, vilket skall leda till en ökad medvetenhet och ökat ansvar för sig själv. I gestaltterapin kan vi möta och fullborda obearbetade upplevelser, så kallade ofullbordade gestalter, och hitta nya förhållningssätt. Gestaltterapi har stora likheter med det som kallas "den tredje vågens KBT".

En av de största terapiformerna i Europa

Gestaltterapin är en av de största terapiformerna i Europa, och den europeiska organisationen European Association for Gestalt Therapy (EAGT) ingår i European Association for Psychotherapy (EAP). Gestaltterapin introducerades i Sverige under 1970-talet och har sedan dess genomgått en stor utveckling. Fram tills idag är det många andra terapiformer som inspirerats av gestaltterapin men den är just nu på uppgång i Sverige och det blir allt mer populärt att enskilt använda gestaltterapin som en terapiform.

Ökad andel människor som lever med psykisk ohälsa

Siffror från Folkhälsomyndigheten senaste nationella folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor”, visar på att det har skett en ökning av andelen personer som uppger olika typer av besvär som kan indikera psykisk ohälsa så som ängslan, oro och ångest. Även stress har ökat sedan mätningen 2016 och då främst bland unga. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av besvär.

Olika sätt att läsa utbildningen

Det finns olika sätt att läsa denna utbildning beroende på om du vill bli certifierad gestaltterapeut eller bara lära dig grunderna om gestaltterapin. I din ansökan till kursen anger du hur du vill läsa denna utbildning. 

Du kan antingen läsa:


2 år - grundutbildningen och fördjupningsutbildningen

Vilket certifierar dig till gestaltterapeut.

1 år - grundutbildningen

Vilket ger dig grunderna i gestaltterapi. Du erhåller ingen certifiering som gestaltterapeut om du väljer att endast läsa grundutbildningen.

1 år - fördjupningsutbildningen

Har du redan läst grundutbildningen med Peter Blyme eller annan gestaltubildning som bedöms likvärdig? Då kan du direkt söka till fördjupningsutbildingen (med start hösten 2019) och därigenom bli certifierad gestaltterapeut. 

Grundutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete möter människor med olika typer av livsproblem. Det kan vara allt från relationsproblem och sorgebearbetning till livskriser och trauman. Utbildningen ger dig möjlighet att komplettera dina förändringsverktyg med gestaltterapeutiska tekniker och förhållningssätt. 

Läs mer om kursinnehållet här

Grundutbildningen omfattar 3 st obligatoriska fysiska träffar per termin (6 stycken per läsår) på plats på skolan i Sundsvall.

Fördjupningsutbildning 

Under andra året fördjupar vi kunskaperna i det gestaltterapeutiska arbetssättet. Även du som redan gått en likvärdig grundutbildning som motsvarar grundutbildningen har möjlighet att direkt söka till fördjupningsutbildningen. 

Läs mer om kursinnehållet här

Fördjupningsutbildningen omfattar 3 st obligatoriska fysiska träffar per termin (6 stycken per läsår) på plats på skolan i Sundsvall.

Certifiering och behörighet som AHA-instruktör

Efter godkänd avslutad utbildning är du certifierad gestaltterapeut. Utbildningen ger även dig som deltagare behörighet att instruera i AHA-programmet vilket är ett återfallspreventivt program baserat på mindfullness, ACT och schematerapi. Efter godkänd avslutad utbildning erhåller du kursintyg och certifikat.

Denna utbildning ger dig hög anställningsbarhet med kompetens att arbeta som certifierad gestaltterapeut och AHA-instruktör inom bland annat vård, skola, kommun, socialtjänst och övriga offentliga verksamheter samt på behandlingshem eller inom andra typer av sociala arbeten.

Kursstart

Nästa kursstart för utbildningen är den 22-24 januari 2020.

Kostnad

Kostnaden för kursen är 35.000kr per läsår. I kurskostnaden ingår all kurslitteratur och certifikat. Kursen är inte CSN-berättigad. 

Anmälan

För att anmäla dig till kursen, var god fyll i formuläret i länken nedan. Efter anmälan återkommer vi med en bekräftelse via mail.

Vänligen observera att avbokning måste ske senast 14 dagar innan kursstart, annars debiteras hela avgiften. Om du anmäler dig till kursen senare än 14 dagar innan kursstart är anmälan bindande och du debiteras då hela avgiften vid avbokning.

Anmälan Certifierad Gestaltterapeut (öppnas i nytt fönster)

Information om antagning

Antagning sker utifrån intervju. 

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar som rör utbildningen? Kontakta kursansvarig via mail camilla.claar@alsta.nu