Musikpedagoglinjen

Musikpedagoglinjen vänder sig till dig som vill jobba pedagogiskt med musik samtidigt som du ges möjlighet att utveckla din musikalitet och ditt ledarskap. Utbildningen är yrkesinriktad och du har en viktig roll i din egen utveckling.

Vill du jobba med pedagogik och musik?

På Musikpedagoglinjen får du får lära dig att använda musiken ur ett socialt perspektiv samtidigt som du arbetar med att utveckla din musikalitet och ditt ledarskap. Vi ägnar mycket tid åt att förankra kunskaperna, dels genom att jobba praktiskt med olika projekt samt genom att du som deltagare har praktik 1 dag i veckan under hela din studietid.

Utbildningen har ett stort deltagarinflytande. Den är processinriktad och utgår ofta från deltagarnas egna erfarenheter och önskemål. Vi arbetar bland annat med:

  • Att leda
  • Att ge/få reflektioner och feedback
  • Att dra slutsatser

Framtida arbete inom en mängd olika områden

Som musikpedagog kan du arbeta och använda dina färdigheter inom en mängd olika områden där man arbetar med musik i grupp, bland annat inom studieförbund, äldrevård, kulturskolor, handikappomsorg, fritidsgård, frilans, fortbildningar och så vidare. Det vill säga överallt där man kan arbeta med musik som en social funktion. Många arbetar också inom skolan, utbildningen ger dock inte någon lärarbehörighet. 

Vid godkänd avslutad kurs får du som studerat på Ålsta ett kursintyg. Du förväntas ha fått stor erfarenhet av att möta människor i grupp samtidigt som du har utvecklats som ledare, musiker och människa. Du kommer ha möjlighet att arbeta som musikpedagog inom diverse områden och du kommer vara väldigt bra rustad för vidare studier.

Kursstart och antagningskrav

Kursstart sker på höstterminen. Du ska ha grundläggande behörighet på gymnasial nivå eller arbetslivserfarenhet i minst tre år för att kunna söka till Musikpedagoglinjen. Antagning sker via antagningsprov.

Kostnad och CSN

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en läsårsbaserad serviceavgift om 1500 kr/termin. Kursen är berättigad till studiemedel som du själv söker via CSN:s hemsida

Ansökan

Ansökan lämnas in via Schoolsoft genom länken "Sök här" Har du problem med Schoolsoftansökan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

SÖK HÄR

Antagningsprov

Vi kommer att ha antagningsdagar via Google Meet den 3-5 maj.
Mer information om antagningstillfället kommer att mejlas ut till de sökande. 
 

De sökande ska:

  • Förbereda en sång som de kompar själva
  • Lära ut något till oss
Provmomenten är:
  • Intervju
  • Rytmtest
  • Kompa och sjung
  • Utlärning
 

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar som rör kursen? Kontakta kursföreståndare via mail fredrik.torngren@alsta.nu