Frågor och svar om Musikpedagoglinjen

Här kan du läsa mer om Musikpedagoglinjen och vad du kan arbeta med efter avslutade studier.

Vad kan man arbeta med?

Du kommer kunna använda dina färdigheter på en mängd olika platser där man arbetar med musik i grupp. Det kan vara inom äldreomsorg, barnomsorg, studieförbund, kulturskolor, kyrkoverksamhet, dagcenter, särskola, babysång, kör, el sistema etc. Det vill säga överallt där man kan arbeta med musik som en social funktion. Många arbetar också inom skolan som musiklärare, utbildningen ger dock inte någon lärarbehörighet. 

Får man jobb efter utbildningen?

Ja! Några arbetar som musiklärare och går samtidigt bristlärarutbildning på distans. Andra före detta deltagare jobbar bland annat med musik i särskolan, som ensembleledare på fritidsgård, körledare, musik i förskola, kulturcentrum, kulturskola, el sistema, musikföreställningar, babysång, personalfortbildning och språkinlärning med nyanlända.

Blir man musiklärare?

Nej, detta är ingen lärarutbildning. Vi utgår sällan från kunskapsperspektivet i det vi jobbar med. Fokus ligger på upplevelsen och lusten till musik och lek. Efter utbildningen är det inte ovanligt att man får musiklärartjänster ändå, det beror dock på att det finns för få utbildade musiklärare inom skolan.

Förkunskapskrav

För att kunna läsa på Musikpedagoglinjen krävs det att du har en avslutad gymnasieutbildning, känner dig trygg i musiken och kan kompa dig själv på ett ackordsinstrument. Det handlar inte om att du måste vara musiker utan mer om att du ska kunna använda dig av musiken som ett redskap för kommunikation, lust, lek och glädje. Rösten är också ett viktigt arbetsredskap i utbildningen. 

Måste man kunna noter?

Nej, inga musikteoretiska förkunskaper krävs. Detta är någonting som du dock kommer att läsa under utbildningens gång.

Finns det internat?

Nej, boende får du fixa själv. Däremot hjälper vi mer än gärna till med att förmedla kontakt till olika hyresvärdar.