Kursinnehåll Musikpedagoglinjen

Under utbildningen läser du

 • Ensemblemetodik
 • Gruppdynamik och kommunikation
 • Litteratur
 • Rytm
 • Drama
 • Bruksspel
 • Ensemble
 • Röstvård
 • Sångensemble/kör
 • Musikteori
 • Instrumentallektioner
 • Praktik och praktikuppföljning
 • Musikskapande
 • Lots
 • MI (Motiverande samtal)
 • Projektarbete
 • Musikteater/föreställning
 • Marknadsföring
 • Entreprenörsskap