Etableringskurs

Etableringskurs är till för dig som är nyanländ till Sverige och inskriven på Arbetsförmedlingen.

Vill du läsa svenska på ett roligt sätt och i din egen takt?

På Etableringskursen blandas undervisning i svenska med musik, gemensamma aktiviteter och praktisk övning. Studierna byggs upp för att vara arbetsförberedande och samhällsorienterande. Utbildningen genomförs utifrån folkbildningens arbetssätt och anpassas efter individens förutsättningar och behov.

Du som genomgått utbildningen erhåller ett kompetensintyg, som ska kunna ligga till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Intyget ska även kunna användas i kartläggningen vid intag till SFI.

Ansökan

Arbetsförmedlingen anvisar deltagare till kursen. Du som vill delta i utbildningen vänder dig till din Arbetsförmedling.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar som rör kursen? Kontakta oss via mejl på camilla.klaar@rvn.se