Svenska från dag ett

Språkträning och samhällsinformation för dig som är ny i Sverige.

Syftet med Svenska från dag ett på Ålsta folkhögskola är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd. Deltagandet ger kunskaper i svenska språket och om samhället samt främjar deltagande i samhälls- och arbetslivet.

Vem kan gå kursen?

  • Asylsökande som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden eller i eget boende.
  • Personer som fått uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Ansökan

Du ansöker på plats på skolan. Ålsta folkhögskola finns på Kyrkogatan 3 i Sundsvall.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar som rör kursen? Kontakta oss via mejl på camilla.klaar@rvn.se