Ålsta folkhögskola startar upp Norrlands första yrkeshögskoleutbildning till scentekniker

2023-01-13 13:11

Myndigheten för yrkeshögskolan fattade i veckan beslut om att ge klartecken till Region Västernorrland och Ålsta folkhögskola för en ny yrkeshögskoleutbildning till scentekniker med start hösten 2023.

En utbildning som bidrar till Regionens tillväxt och kompetensförsörjning

Scenteknikeryrket i Norrland står inom de närmsta fem åren inför ett högt antal pensionsavgångar och behovet är därför stort att utbilda och rekrytera ny personal samtidigt som det saknas utbildningsaktörer i Norrland inom yrket. Genom ett gemensamt arbete mellan Region Västernorrland, Ålsta folkhögskola och Scenkonst Västernorrland har en ny yrkeshögskoleutbildning till scentekniker tagits fram, som Myndigheten för yrkeshögskolan i veckan fattade beslut om att godkänna.

- Vi är stolta att vara den första utbildningsaktören norr om Stockholm att kunna erbjuda en YH-utbildning till scentekniker. Utbildningen kommer dessutom att vara en viktig del av kompetensförsörjningen i Region Västernorrland och kommer att bidra till såväl tillväxt som nya arbetstillfällen, säger Daniel Gafforelli, rektor Ålsta folkhögskola.

Stor efterfrågan på utbildade scentekniker

Utbildningen till scentekniker kommer vara en 2-årig yrkeshögskoleutbildning på heltid som ger den studerande rätt kunskaper och färdigheter för att direkt kunna arbeta praktiskt med ljud-, ljus- och scenproduktion vid någon av landets alla scener.

Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal inom området och genom utbildningens upplägg och branschnära samarbete ser vi att den studerande direkt efter avslutade studier kan gå ut i arbete, säger säger Daniel Gafforelli, rektor Ålsta folkhögskola.

Kontaktuppgifter

Ålsta folkhögskola

Daniel Gafforelli
Rektor Ålsta folkhögskola
E-postadresss: daniel.gafforelli@rvn.se
Telefonnummer: 070-267 22 15

Scenkonst Västernorrland

Birgitta Ulming
Kommunikationschef Scenkonst Västernorrland
E-postadress: birgitta.ulming@scenkonstvasternorrland.se
Telefonnummer: 076-146 71 65


Tillbaka till toppen