Ny omgång av Svenska från dag ett och Vardagskoll

2019-02-15 13:40

Samarbetet mellan Ålsta folkhögskola och Folkuniversitetet fortsätter. Den 11 mars startar en ny omgång av Svenska från dag 1 och Vardagskoll.

Svenska från dag ett och Vardagskoll är två satsningar från Folkbildningsrådet som syftar till att ge asylsökande i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. 

Insatsen har två huvudsakliga syften:

  • att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden,
  • att korta ner den tid det tar att etablera sig i samhälls- och arbetslivet för den som får uppehållstillstånd.

Kursstart 11 mars

En ny omgång av Svenska från dag ett och Vardagskoll startar den 11 mars. Deltagarna anmäler sig genom att kolla till Ålsta folkhögskola i Sundsvall, men studierna kommer att bedrivas i Folkuniversitetets lokaler på Metropolhuset vilket deltagarna får mer information om via SMS.

Ålsta folkhögskola

Universitetsallén 32
Hus C, våning 5
851 71 Sundsvall