AIRY

I september kommer vi på Ålsta folkhögskola få besök av Migele Duncikaites, keramiker från Kaunas, Litauen som har krig och tankar om tradition och skönhet som röd tråd.

För andra året i rad öppnar Region Västernorrland upp för nationella och internationella utbyten och samarbeten som främjar kulturen i regionen genom AIRY, Artist in Residence Västernorrland. Under september 2019 välkomnas därför Migle Duncikaite till Ålsta folkhögskola.

Krig, tankar om tradition och skönhet

Migele Duncikaites är keramiker från Kaunas, Litauen. Hon gästar oss på  Ålsta folkhögskola i september i år där hon hoppas bli inspirerad av landskapet och folkhögskolan som miljö när hon arbetar vidare med "from distorted body series".

Migele Duncikaites använder sig av kriget som tematik likväl som tankar om tradition och skönhet. Hon låter det förvridna och vackra träda fram i abstraherade och förbrända former. I den konstnärliga praktiken blir det tydligt att allt runtomkring henne är viktigt och bär med sig betydelse.

Håll ögonen öppna för tillfälle att träffa Migele när hon kommer till Västernorrland!