Information om Covid-19

Här hittar du den senaste informationen som rör Ålsta folkhögskolas verksamhet med anledning av Covid-19.

Ålsta folkhögskola Sundsvall

Distansundervisning i Sundsvall

Vårterminen i Sundsvall innebär delvis distansstuider för våra deltagare. Klasserna turas om att ha undervisning på plats i skolan för att minska antalet personer som vistas i våra lokaler samtidigt. Snabba förändringar kan komma att göras om situationen skulle kräva det. Som deltagare förväntas man att i sin distansundervisning ha löpande kontakt med sina pedagoger. Undantag från distansundervisningen kan komma att göras för vissa kurser och deltagare, följ därför noga informationen som dina pedagoger skickar ut. 

Inga fysiska platsträffar för distanskurser

Distanskurserna Kvalificerad behandlingspedagog och Certifierad gestaltterapeut kommer inte ha några fysiska platsträffar utan dessa kommer att ske digitalt. Information kommer att skickas ut av kursansvarig pedagog.

Ålsta folkhögskola Fränsta

Fortsatt undervisning på plats

Skolan i Fränsta kommer fortsatt att bedriva undervisning på plats med möjlighet för Allmän kurs att gå över till distansundervisning. Vi kommer också att undvika större gruppundervisning. Alla deltagare kommer att få information internt om hur undervisningen kommer att bedrivas för just deras kurs. Snabba förändringar kan komma att göras om situationen skulle kräva det.

Restaurangen i Fränsta stängd för allmänheten

Restaurangen på skolan i Fränsta kommer att hålla stängt för allmänheten från och med onsdagen den 18 november. Detta beslut gäller tills vidare och vi kommer att meddela så fort förändringar kan komma att ske.

Evenemang för extern publik är inställda

Alla evenemang för extern publik är inställda resten av året. Vi kommer att se över möjligheten att livesända vissa evenemang. 

CSN och distansundervisning

Som deltagare har man rätt till studiemedel även vid distansundervisning. Via länken nedan kan du läsa mer om detta.

CSN - Studiemedel vid distansundervisning

Allmänna råd för att minska smittspridningen

Det är viktigt att alla hjälper till för att minska smittspridning. Genom att följa de allmänna råden är du med och bidrar.

1177 Vårdguiden - Minska risken att du och andra får covid-19

Fortsätt följa de allmänna råden

För att bromsa smittan är det viktigt att du följer de allmänna råden:

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Testa dig om du har symtom.
  • Umgås med få människor och undvik trängsel.

Munskydd i kollektivtrafiken

Om du reser med kollektivtrafik råder krav på munskydd klockan 07.00-09.00 samt klockan 16.00-18.00.

Ta del av bekräftad information från myndigheterna

Det är viktigt att du tar del av bekräftad information från ansvariga myndigheter rörande Covid-19. 

Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten.se
1177 Vårdguiden - Region Västernorrland
Region Västernorrland