Information om Covid-19

Här hittar du den senaste informationen som rör Ålsta folkhögskolas verksamhet med anledning av Covid-19.

Ålsta folkhögskola Sundsvall

Distansundervisning fr.o.m. 23 november

Från och med måndagen den 23 november kommer kommer skolan i Sundsvall att helt gå över till distansundervisning. Detta beslut gäller till och med den 7 december. Alla deltagare kommer att få information internt om hur distansundervisningen kommer att bedrivas för just deras kurs. Som deltagare förväntas man att i sin distansundervisning ha löpande kontakt med sina pedagoger. Undantag från distansundervisningen kan komma att göras för vissa kurser, följ därför noga informationen som dina pedagoger skickar ut.

Inga fysiska platsträffar för distanskurser

Distanskurserna Kvalificerad behandlingspedagog och Certifierad gestaltterapeut kommer inte ha några fysiska platsträffar utan dessa kommer att ske digitalt. Information kommer att skickas ut av kursansvarig pedagog.

Ålsta folkhögskola Fränsta

Fortsatt undervisning på plats

Skolan i Fränsta kommer fortsatt att bedriva undervisning på plats med möjlighet för Allmän kurs att gå över till distansundervisning. Alla deltagare kommer att få information internt om hur undervisningen kommer att bedrivas för just deras kurs.

Hemundervisning fr.o.m. 11 december

Från och med fredagen den 11 december och resterande del av terminen kommer skolans deltagare att ha hemstudier. Vi uppmanar därför alla deltagare att ta sig till sina hemorter redan fredagen den 11 december. Detta är är en åtgärd för att korta vår tid på skolan när julhandeln är som mest intensiv och för att undvika den värsta trängseln i kollektivtrafiken som brukar uppstå helgen före jul. Deltagare som bor på internatet kommer att få avdrag för maten den sista veckan. Ingen mat serveras i restaurangen vecka 51.

Restaurangen i Fränsta stängd för allmänheten

Restaurangen på skolan i Fränsta kommer att hålla stängt för allmänheten från och med onsdagen den 18 november. Detta beslut gäller tills vidare och vi kommer att meddela så fort förändringar kan komma att ske.

Evenemang för extern publik är inställda

Alla evenemang för extern publik är inställda resten av året. Vi kommer att se över möjligheten att livesända vissa evenemang. 

CSN och distansundervisning

Som deltagare har man rätt till studiemedel även vid distansundervisning. Via länken nedan kan du läsa mer om detta.

CSN - Studiemedel vid distansundervisning

Skärpta allmänna råd i Region Västernorrland

Region Västernorrland har tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland infört skärpta allmänna råd för alla som bor eller vistas i Västernorrland. Det gäller både för invånare, verksamheter och arbetsgivare. Via länken nedan kan du läsa mer om vad de skärpta råden innebär för just dig.

1177 Vårdguiden - Skärpta allmänna råd i Region Västernorrland

Fortsätt följa de allmänna råden

För att bromsa smittan är det viktigt att du både följer de skärpta allmänna råden i Region Västernorrland samt även följer de allmänna råden:

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Testa dig om du har symtom.

Ta del av bekräftad information från myndigheterna

Det är viktigt att du tar del av bekräftad information från ansvariga myndigheter rörande Covid-19. 

Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten.se
1177 Vårdguiden - Region Västernorrland
Region Västernorrland