Anmäl er till Folkbildningstinget 2022

2022-10-12 15:12

Fredagen den 21 oktober anordnar vår huvudman Region Västernorrland årets Folkbildningsting! Temat för dagen tar avstamp i folkbildningens syfte och roll ur ett större samhällsperspektiv - Vart är vi på väg?

Folkbildningstinget anordnas den 21/10

Äntligen är det dags att träffas för ett nytt folkbildningsting som i år sker i samarbete med litteraturfestivalen MittLitt. Temat för årets Folkbildningsting tar avstamp i folkbildningens syfte och roll ur ett större samhällsperspektiv där vi bland annat får lyssna på journalisten och debattören Emanuel Karlsten som lotsar oss igenom paradigmskiftet i ”det nya normala”. I utmanande situationer behöver vi hitta nya lösningar och kanske gå utanför vår komfortzon, vilket kräver mod och trygghet, men som även leder till utveckling.

Vi får även lyssna till folkbildningsforskaren Samuel Edquist från Mittuniversitetet som ger oss tillfälle att påminna oss om folkbildningens historia, samtidigt som vi funderar kring det verkliga syftet med folkbildningen: var befinner vi oss efter pandemin? Vad innebär folkbildningens frihet kontra risk?

Dagen avslutas med en spännande paneldebatt med inbjudna lokala politiker, där vi utifrån dagens tema tillsammans tar ut riktningen för folkbildningen i Västernorrland.

Program för dagen

9:00-9:30 - Fika & mingel
9:30-10:00 - Inledning moderator Annica Wallenborg
10:00-10:45 - Föreläsning Samuel Edquist
10:45-11:00 - Tid för frågor, kort paus
11:00-12:15 - Föreläsning Emanuel Karlsten
12:15-12:30 - Tid för frågor
12:30-13:30 - Lunch
13:30-14:15 - Hållplats för reflektioner med dagens föreläsare
14:15-15:00 - Hållplats för samtal med politiker
15:00- Avslutande mingel för de som vill delta

Plats och datum

Hotell Hallstaberget den 21 oktober kl. 09:00-15:00*
*Med möjlighet till fortsatt deltagande i invigningen av MittLitt under kvällen.

Kostnad och anmälan

Deltagande kostar 400 kronor per person, fika och lunchbuffé ingår. Anmäl dig senast den 14 oktober.
Länk till anmälningsformulär 


Tillbaka till toppen