Flera personer, fotade bakifrån, sitter och lyssnar på en föreläsare

After Work på Hola folkhögskola

After Work är en föreläsningsserie på Hola Folkhögskola i Prästmon. Föreläsningarna är gratis och startar kl 13.00. Då vi har begränsat med platser behöver du anmäla din närvaro till receptionen@hola.se senast klockan 12:45 dagen innan. Vänligen observera att programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

Viktig information angående After Work våren 2022

Föreläsningen är gratis och startar kl 13.00. För att delta anmäler du din närvaro till receptionen@hola.se senast klockan 12:45 dagen innan. Föreläsningarna ges både på plats och digitalt via Teams. Skriv i ditt mejl om du vill se föreläsningen på plats på Hola eller om du vill att vi skickar ut en länk till Teams för att du ska kunna ta del av föreläsningen digitalt. 

 

En översikt av hela vårens program hittar du här: 

After Work våren 22 (PDF)

Att föröka växter från trädgården

After Work - 25 februari

MÅNGFALDIGA DIN TRÄDGÅRD!
- en inspirationsföreläsning om hur du själv kan föröka trädgårdens alla växter

Att själv föröka trädgårdens och fönsterbrädans alla växter är inte bara roligt, utan spar både pengar och miljö. Att samla eget frö, att ta sticklingar av skott och rot, att dela tuvor och lökar eller föröka på annat sätt ger inte bara massor av nya växter till den egna trädgården utan ger också möjlighet att dela med sig till andra och dessutom bevara sådant som inte längre går att hitta i handeln.

Detta föredrag förmedlar kunskap och erfarenhet att med olika metoder föröka växter och ger tips på vilka växter som är lätta att börja med.

 

Hemsida: www.mirjamak.com

 

Föreläsningen är gratis och startar kl 13.00. För att delta anmäler du din närvaro till receptionen@hola.se senast klockan 12:45 dagen innan. Föreläsningarna ges både på plats och digitalt via Teams. Skriv i ditt mejl om du vill se föreläsningen på plats på Hola eller om du vill att vi skickar ut en länk till Teams för att du ska kunna ta del av föreläsningen digitalt. 

Donutekonomi - från oändlig tillväxt till hållbar utveckling

After Work - 18 mars

Om målet med 2000-talets ekonomi är att möta behoven hos mänskligheten inom planetens gränser – hur ska då mänskligheten komma dit? Uppfattningen att tillväxt och ännu mer tillväxt är lösningen på alla problem riskerar att blockera all verklig förändring. Tankesättet från förra århundradet måste därför ersättas med en ny uppsättning verktyg.

Författaren Kate Raworth ger i boken Donutekonomi 7 vägar till ett nytt ekonomiskt tänkande med mänsklighetens grundläggande livsvillkor i fokus: en optimistisk vision av mänsklighetens gemensamma framtid.

Kristin Sundqvist presenterar boken

 

Föreläsningen är gratis och startar kl 13.00. För att delta anmäler du din närvaro till receptionen@hola.se senast klockan 12:45 dagen innan. Föreläsningarna ges både på plats och digitalt via Teams. Skriv i ditt mejl om du vill se föreläsningen på plats på Hola eller om du vill att vi skickar ut en länk till Teams för att du ska kunna ta del av föreläsningen digitalt. 

Spelutveckling på Hola - Vad gör dom?

After Work - 8 april

Svensk spelindustri är på stark frammars och efterfrågan på kompetens är stor. Holas kurs "Spelutveckling" består av två profiler. Speldesign som inriktar sig mer på utformingen av ett spel och Digital grafik som fokuserar mer på animeringen och det grafiska. 

 

Föreläsningen är gratis och startar kl 13.00. För att delta anmäler du din närvaro till receptionen@hola.se senast klockan 12:45 dagen innan. Föreläsningarna ges både på plats och digitalt via Teams. Skriv i ditt mejl om du vill se föreläsningen på plats på Hola eller om du vill att vi skickar ut en länk till Teams för att du ska kunna ta del av föreläsningen digitalt. 

Ett annat skogsbruk är ingen utopi

After Work - 6 maj

Skogen – skafferi, apotek och kyrka

Skogen har alltid varit en central del i människors sinnen i vårt land. Skogen har fött oss, läkt oss och givit oss frid. Skogen som den sett ut sedan istiden är människans skapelse. Utan oss hade sannolikt mycket av skogsmarken varit betesmark åt idisslare. Idag är skogen i stort sett försvunnen och ersatt med plantager.  Massaved och emballage tycks vara det enda heliga idag. Hur blev det så?

Skogen och skogsmarkens förmåga att lagra in kol överstiger vida våra utsläpp i Sverige idag. Men på grund av det moderna skogsbrukets utformning genom bland annat trakthyggesskogsbruk uteblir den största delen av kolinlagringen. Dagens skogsbruk är anpassat efter massavedsproduktion vilket innebär plantager som gallras två gånger innan de åter kommer att kalhuggas. Förlusterna av biologiska och sociala värden i detta skogsbruk är mycket stora, väsentligen större än de ekonomiska. Men eftersom det är folket och naturen som bär kostnaderna och skogsägarna tar vinsterna går ekvationen ihop för ägarna.

Medvetenheten om förhållandena ökar. Skogen diskuteras på många håll och det enda rimliga just nu är att införa ett moratorium i skogen. Låt plantagerna och kvarvarande skog växa och bidra till reducerandet av koldioxid i atmosfären. Det är bråttom.

Biologer och klimatforskare är tämligen överens om det katastrofala i läget. Opinionen är på väg att svänga. Politiska beslut kan ha betydelse men hur lyfter vi frågan ytterligare? Vilken roll kan ”vanligt” folk spela i arbetet för att rädda skogen och klimatet. Och vilken roll kan skogsbetande tama idisslare sela i detta?

 

Thorsten Laxvik är född i mitten av 50-talet och uppvuxen i Stockholm. Sedan slutet av 90-talet bor han i Edsele. Thorsten kan betecknas som samhällsentreprenör och har varit med och byggt upp en rad olika företag och föreningar på orten. Han är också aktiv i freds och miljöarbete inom nätverket Folk och Fred.

 

Föreläsningen är gratis och startar kl 13.00. För att delta anmäler du din närvaro till receptionen@hola.se senast klockan 12:45 dagen innan. Föreläsningarna ges både på plats och digitalt via Teams. Skriv i ditt mejl om du vill se föreläsningen på plats på Hola eller om du vill att vi skickar ut en länk till Teams för att du ska kunna ta del av föreläsningen digitalt. 

A-märkning av film

After Work - 20 maj

Vem får synas - och vad spelar det för roll? Från fiktion till verklighet. 

Ett föredrag med Ellen Tejle, VD på mediehuset Fanzingo om hur påverkade vi egentligen blir av det vi ser på film och tv. Med filmklipp, statistik och interaktivitet ges roliga och allvarliga verktyg kring hur vi kan ta oss an jämställdhet och stereotyper i film och tv. Ellen är initiativtagaren till verktyget A-märkt som gick från idé till världsfenomen, och har varit gästföreläsare för universitet i Kina, för filmbransch i Brasilien, USA, Spanien, Italien och för ett flertal skolor i Sverige. Ellen hamnade 2018 på BBCS lista av världens mest inflytelserika och inspirerande kvinnor.  

 

Föreläsningen är gratis och startar kl 13.00. För att delta anmäler du din närvaro till receptionen@hola.se senast klockan 12:45 dagen innan. Föreläsningarna ges både på plats och digitalt via Teams. Skriv i ditt mejl om du vill se föreläsningen på plats på Hola eller om du vill att vi skickar ut en länk till Teams för att du ska kunna ta del av föreläsningen digitalt.