Ett papper med texten Försäkringsbesked Region Västernorrland, Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringar

Alla studerande är olycksfallsförsäkrade under hela skoltiden samt vid lov via Region Västernorrlands gemensamma olycksfallsförsäkring för deltagare.

Försäkringsavtal (PDF)