HansOlov Furberg håller upp en tavla med certifikatet för ISO 14001

ISO 14001-certifiering

Hola folkhögskola är ISO 14001-certifierad. Det är den mest använda miljöstandarden i världen.

Vi och regionens övriga folkhögskolor är certifierade enligt ISO 14001, vilket är en ledningssystemssystemstandard för miljö. Och även den mest använda miljöstandarden i världen.

ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader.