Hola blir vistelseort för kulturskapare

2018-01-25 09:15

Artist in Residence Västernorrland (AIRY) ger kulturskapare möjlighet att arbeta som konstnär på vistelseort.

Under hösten 2017 beviljades regional utveckling medel från Statens kulturråd för år 1 i det treåriga projektet AIRY.

Under 2018 kommer tre vistelser att utvecklas:

  • vid Österåsens hälsohem för författare
  • vid Ålsta folkhögskola inom med inriktning på keramisk skulptur
  • vid Hola folkhögskola med inriktning ljudkonst.

Hola folkhögskola har med sin ljudkonst-kurs genom åren etablerat en plattform för ljudkonst med praktisk inriktning. Kursen har med sitt nätverk av gästlärare och kursledaren Björn Eriksson en internationell förankring inom ljudkonst-området. Här erbjuds ljudstudio, labbplats, verkstad och ett aktivt värdskap med interaktioner med det regionala konstlivet, konstnärspresentationer, performance, installation och interaktion med ljudkonst-kursen.

Mer om AIRY på Hola folkhögskola >>