After Work med Biskop Eva Nordung Byström

2018-03-26 15:22

Fredag 23 mars samlade biskop Eva Nordung Byström en stor publik på Holas After Work.

Hon berättade engagerat om svenska statens och kyrkans relation till samerna. Bland annat tog hon upp nomadskolornas roll i kolonisationen och rasbiologiska institutets koppling till förintelsen i Europa.